Други / Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за носене в ръка, върху тялото или за имплантиране в организма с цел да се компенсира недостатък или недъг.

Deutsch 9 Slovenčina 2

  • - - 9021901000 80: Части и принадлежности за слухови апарати
  • - - 9021909000 80: Други