Други / Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав.

Deutsch 2 English 4 Français 1

  • - - 3204900010 80: Багрило C.I Solvent Yellow 172 (известно и като C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) и препарати на базата на него със съдържание 90 тегловни % или повече на багрило C.I Solvent Yellow 172 (известно и като C.I. Solvent Yellow 135)
  • - - 3204900020 80: Препарати от багрило C.I. Разтворимо червено 175 (CAS RN 68411-78-6) в обработени с водород леки нафтенови нефтени дестилати (CAS RN 64742-53-6), съдържащи тегловно 40 % или повече, но не повече от 60 % багрило C.I. Разтворимо червено 175
  • - - 3204900090 80: Други