Други / Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав.

  • - - 3204900010 80: Багрило C.I Solvent Yellow 172|(известно и като C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) и препарати на базата на него със съдържание 90|тегловни|% или повече на багрило C.I Solvent Yellow 172|(известно и като C.I. Solvent Yellow 135)
  • - - 3204900020 80: Препарати от багрило C.I. Разтворимо червено 175|(CAS|RN|68411-78-6) в обработени с водород леки нафтенови нефтени дестилати (CAS|RN|64742-53-6), съдържащи тегловно 40|% или повече, но не повече от 60|% багрило C.I. Разтворимо червено 175
  • - - 3204900090 80: Други