Други / Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав.

Deutsch 14 English 8 Français 36 Magyar 2 Italiano 2 Polski 9 Română 1 Svenska 1

  • - - - - 3206497010 80: Неводна дисперсия с тегловно съдържание на: - 57 % или повече, но не повече от 63 % алуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1) - 37 % или повече, но не повече от 42 % титаниев диоксид (CAS RN 13463-67-7), и - 1 % или повече, но не повече от 2 % триетоксикаприлил силан (CAS RN 2943-75-1)
  • - - - - 3206497020 80: Багрило C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)
  • - - - - 3206497030 80: Багрило C.I Пигментно черно 12 (CAS RN 68187-02-0) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. Пигментно черно 12 от 50 % или повече
  • - - - - 3206497090 80: Други