От бамбук / Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за плетене или конфекционирани с помощта на артикулите от № 4601; изделия от луфа.

  • - - - 4602110010 80: От материали за плетене, ръчно изработени
  • - - - 4602110090 80 (0/1) : Други