Бариев карбонат / Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат.

  • - - 2836600010 80: Бариев карбонат, с тегловно съдържание на стронций повече от 0,07 % и с тегловно съдържание на сяра повече от 0,0015 %, дори под формата на прах, пресовани гранули или калцинирани гранули
  • - - 2836600090 80: Друг