Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 7304110000 10: Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи
 • - - 7304110000 80 (2/0) : От неръждаема стомана
 • - - 7304190000 80 (3/0) : Други
 • - 7304220000 10: Обсадни тръби или други тръби и сондажни щанги от видовете, използвани за добив на нефт или газ
 • - - 7304220000 80 (2/0) : Сондажни щанги от неръждаема стомана
 • - - 7304230000 80 (2/0) : Други сондажни щанги
 • - - 7304240000 80 (2/0) : Други, от неръждаема стомана
 • - - 7304290000 80 (3/0) : Други
 • - 7304310000 10: Други, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани
 • - - 7304310000 80 (2/0) : Студеноизтеглени или студеновалцовани
 • - - 7304390000 80 (9/0) : Други
 • - 7304410000 10: Други, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана
 • - - 7304410000 80 (2/0) : Студеноизтеглени или студеновалцовани
 • - - 7304490000 80 (5/0) : Други
 • - 7304510000 10: Други, с кръгло напречно сечение, от други легирани стомани
 • - - 7304510000 80 (6/0) : Студеноизтеглени или студеновалцовани
 • - - 7304590000 80 (8/0) : Други
 • - 7304900000 80 (4/0) : Други