Без прибавка на захар / Круши / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 1

  • - - - - 2008409010 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - 2008409090 80: Други