Други, без влас, неконфекционирани.

  • - - 5702501000 80: От вълна или от фини животински косми
  • - - 5702503100 10: От синтетични или изкуствени текстилни материали
  • - - - 5702503100 80: От полипропилен
  • - - - 5702503900 80: Други
  • - - 5702509000 80 (3/0) : От други текстилни материали