По-малка от 800 МРа / Други винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби.

  • - - - - - - - - 7318158210 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - - - - 7318158290 80: Други