Телур / Бор; телур / Водород, благородни газове и други неметални елементи.

  • - - - 2804509040 80: Телур (CAS RN 13494-80-9) с чистота 99,99 % тегловно или повече, но не повече от 99,999 % тегловно въз основа на метални онечиствания, измерена чрез анализ с индуктивносвързана плазма (ICP)
  • - - - 2804509090 80: Други