Друг / От бор от вида Pinus spp., с минимален размер на напречния разрез 15 cm.

  • - - - - 4403219010 80: Изнесен от Руската Федерация в съответствие с Регламент № 498/2012 на Комисията
  • - - - - 4403219090 80: Друг