Само с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер).

  • - - 8702101100 10: С работен обем, превишаващ 2 500 cm$3
  • - - - 8702101100 80: Нови
  • - - - 8702101900 80: Употребявани
  • - - 8702109100 10: С работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3
  • - - - 8702109100 80: Нови
  • - - - 8702109900 80: Употребявани