Двигатели за придвижване на кораби.

 • - - 8408101100 10: Употребявани
 • - - - 8408101100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - 8408101900 80: Други
 • - - 8408102300 10: Нови, с мощност
 • - - - 8408102300 20: Непревишаваща 50|kW
 • - - - - 8408102300 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - - 8408102700 80: Други
 • - - - 8408103100 10: Превишаваща 50|kW, но непревишаваща 100|kW
 • - - - - 8408103100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - - 8408103900 80: Други
 • - - - 8408104100 10: Превишаваща 100|kW, но непревишаваща 200|kW
 • - - - - 8408104100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - - 8408104900 80: Други
 • - - - 8408105100 10: Превишаваща 200|kW, но непревишаваща 300|kW
 • - - - - 8408105100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - - 8408105900 80: Други
 • - - - 8408106100 10: Превишаваща 300|kW, но непревишаваща 500|kW
 • - - - - 8408106100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - - 8408106900 80: Други
 • - - - 8408107100 10: Превишаваща 500|kW, но непревишаваща 1|000|kW
 • - - - - 8408107100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - - 8408107900 80: Други
 • - - - 8408108100 10: Превишаваща 1|000|kW, но непревишаваща 5|000|kW
 • - - - - 8408108100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - - 8408108900 80: Други
 • - - - 8408109100 10: Превишаваща 5|000|kW
 • - - - - 8408109100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от №|8901|до 8906, за влекачите от подпозиция|8904|00|10|и за бойните плавателни съдове от подпозиция|8906|10|00
 • - - - - 8408109900 80: Други