Двигатели за придвижване на кораби.

 • - - 8408101100 10: Употребявани
 • - - - 8408101100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - 8408101900 80: Други
 • - - 8408102300 10: Нови, с мощност
 • - - - 8408102300 20: Непревишаваща 50 kW
 • - - - - 8408102300 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - - 8408102700 80: Други
 • - - - 8408103100 10: Превишаваща 50 kW, но непревишаваща 100 kW
 • - - - - 8408103100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - - 8408103900 80: Други
 • - - - 8408104100 10: Превишаваща 100 kW, но непревишаваща 200 kW
 • - - - - 8408104100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - - 8408104900 80: Други
 • - - - 8408105100 10: Превишаваща 200 kW, но непревишаваща 300 kW
 • - - - - 8408105100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - - 8408105900 80: Други
 • - - - 8408106100 10: Превишаваща 300 kW, но непревишаваща 500 kW
 • - - - - 8408106100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - - 8408106900 80: Други
 • - - - 8408107100 10: Превишаваща 500 kW, но непревишаваща 1 000 kW
 • - - - - 8408107100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - - 8408107900 80: Други
 • - - - 8408108100 10: Превишаваща 1 000 kW, но непревишаваща 5 000 kW
 • - - - - 8408108100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - - 8408108900 80: Други
 • - - - 8408109100 10: Превишаваща 5 000 kW
 • - - - - 8408109100 80: Предназначени за корабите за морско корабоплаване от № 8901 до 8906, за влекачите от подпозиция 8904 00 10 и за бойните плавателни съдове от подпозиция 8906 10 00
 • - - - - 8408109900 80: Други