С работен обем, непревишаващ 250 cm$3.

Deutsch 2 Polski 5

  • - - - 8407901010 80: Четиритактови бензинови двигатели с работен обем не повече от 250 cm3, използвани за производство на косачки за тревни площи от позиция 8433 11,моторни косачки от подпозиция 8433 20 10, моторни окопвачки от подпозиция 8432 29 50, градински дробилки от подпозиция 8436 80 90 или разрохвачки от подпозиция 8432 29 10
  • - - - 8407901090 80: Други