Бродерии без видима основа (химични или въздушни бродерии и бродерии с изрязана основа).

Deutsch 1