Други видове гроздова мъст / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

  • - - 2204301000 80: Частично ферментирали, дори такива, чиятo ферментация е прекъсната по начин, различен от прибавка на алкохол
  • - - 2204309200 10: Други
  • - - - 2204309200 20: С плътност, непревишаваща 1,33 g/cm$3 при 20 °C, с действително алкохолно съдържание по обем 1 % vol или по-малко
  • - - - - 2204309200 80: Концентрирани
  • - - - - 2204309400 80: Други
  • - - - 2204309600 10: Други
  • - - - - 2204309600 80: Концентрирани
  • - - - - 2204309800 80: Други