Други / Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 267 Dansk 56 Deutsch 651 Ελληνικά 260 English 44 Español 20 Suomi 97 Français 72 Hrvatski 9 Magyar 11 Italiano 36 Lietuvių 6 Latviešu 37 Nederlands 139 Polski 163 Português 34 Română 26 Slovenčina 25 Slovenščina 18 Svenska 56

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - 2106909826 10: Съдържащи тегловно 26 % или повече млечни мазнини
 • - - - - - 2106909826 20: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - - - 2106909826 80: от видовете, използвани за производството на напитки, с тегловно съдържание на захароза/изоглюкоза 70% или повече
 • - - - - - - 2106909828 10: Други
 • - - - - - - - 2106909828 20: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - 2106909828 80: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
 • - - - - - - - - 2106909830 80: Други
 • - - - - - - - 2106909833 80: Други
 • - - - - - 2106909834 10: Други
 • - - - - - - 2106909834 80: от видовете, използвани за производството на напитки, с тегловно съдържание на захароза/изоглюкоза 70% или повече
 • - - - - - - 2106909835 10: Други
 • - - - - - - - 2106909835 20: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
 • - - - - - - - - 2106909835 80: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
 • - - - - - - - - 2106909836 80: Други
 • - - - - - - - 2106909838 80: Други
 • - - - - 2106909842 10 (0/17) : Други
 • - - - - - 2106909842 20: Съдържащи тегловно по-малко от 70 % захароза (включително инвертна захар, изчислена като захароза)
 • - - - - - - 2106909842 30: съдържащи тегловно 60 % или повече захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза
 • - - - - - - - 2106909842 80: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
 • - - - - - - - 2106909843 80: Други
 • - - - - - - 2106909845 10: Други
 • - - - - - - - 2106909845 80: Препарат под формата на прах с тегловно съдържание: - 15 % или повече, но не повече от 35 % на малтодекстрин, добит от пшеница, - 15 % или повече, но не повече от 35 % на суроватка (млечен серум), - 10 % или повече, но не повече от 30 % на рафинирано, избелено, дезодоризирано и нехидрогенирано слънчогледово масло, - 10 % или повече, но не повече от 30 % на смесено, старо, пулверизационно сушено сирене, - 5 % или повече, но не повече от 15 % на мътеница и - 0,1 % или повече, но не повече от 10 % на натриев казеинат, динатриев фосфат, млечна киселина
 • - - - - - - - 2106909849 80 (0/33) : Други
 • - - - - - 2106909853 10: Други
 • - - - - - - 2106909853 80: от видовете, използвани за производството на напитки
 • - - - - - - 2106909855 80: Други