Домашни видове / Други / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

  • - - - - 0102909110 80: С тегло, превишаващо 160 kg
  • - - - - 0102909190 80: Други