Други апарати / Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от № 8512 или 8530.

Čeština 19 Dansk 4 Deutsch 286 English 73 Español 1 Suomi 1 Français 132 Magyar 2 Latviešu 1 Nederlands 51 Polski 130 Română 1 Slovenčina 2 Svenska 6

Изделието е PIEZZO BUZZER т.е. пиезо пищялка,…

Изделието е PIEZZO BUZZER т.е. пиезо пищялка, състои се от пиезо пластина с резонансна честота в звуковия спектър, монтирана в пластмасов корпус с крачета за запояване към печатната платка.

Действието на изделието е, че при подоване на променливо напрежение с честота близка до резонансната то издава звук с резонансната си честота.

Начална дата на валидност:
.