Пластифициран / Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми.

Čeština 2 Deutsch 1 Français 4

  • - - - 3904220010 80: Под формата на гранули, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3904220090 80: Други