Плодове от висока боровинка (от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum).

  • - - - 0810405010 80: Червени боровинки от вид Vaccinium macrocarpon, пресни, за употреба в производството на напитки или храни (без опаковките)
  • - - - 0810405090 80: Други