Високоговорители, чийто честотен обхват е между 300 Hz и 3,4 kНz, с диаметър, непревишаващ 50 mm, от видовете, използвани за телекомуникации.

Nederlands 1 Română 2

  • - - - - 8518293010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8518293090 80: Други