Кюпни багрила (включително тези, които се използват непосредствено като пигментни багрила) и препарати на базата на тези багрила.

Deutsch 1 English 4 Nederlands 1

  • - - - 3204150060 80: Багрило C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Vat Blue 4
  • - - - 3204150070 80: Багрило C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)
  • - - - 3204150080 80: Багрило C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. Vat Blue 1 от 94 % или повече
  • - - - 3204150090 80: Други