Съдържащи тегловно от 0,1%, включително до 0,4% манган.

  • - - - 7201103010 80: Блокове от необработен чугун, с дължина ненадвишаваща 350 mm, с широчина непревишаваща 150 mm, с височина непревишаваща 150 mm, съдържащи тегловно не повече от 1 % силиций
  • - - - 7201103090 80: Други