Съдържащи тегловно от 0,1%, включително до 0,4% манган.

  • - - - 7201103010 80: Блокове от необработен чугун, с дължина ненадвишаваща 350|mm, с широчина непревишаваща 150|mm, с височина непревишаваща 150|mm, съдържащи тегловно не повече от 1|% силиций
  • - - - 7201103090 80: Други