Друг / Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80% протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините.

Deutsch 1

  • - - 3502902000 10: Албумини, различни от яйчния албумин и млечния албумин
  • - - - 3502902000 80: Негодни или направени негодни за консумация от човека
  • - - - 3502907000 80: Други
  • - - 3502909000 80: Албуминати и други производни на албумините