Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5404.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5407100000 80 (2/0) : Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, или от полиестери
 • - 5407200000 80 (4/0) : Тъкани, получени от ленти или от подобни форми
 • - 5407300000 80: "Тъкани", посочени в забележка 9 от раздел ХI
 • - 5407410000 10 (0/1) : Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% нишки от найлон или от други полиамиди
 • - - 5407410000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5407420000 80: Обагрени
 • - - 5407430000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5407440000 80: Печатани
 • - 5407510000 10: Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече текстурирани нишки от полиестер
 • - - 5407510000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5407520000 80 (0/2) : Обагрени
 • - - 5407530000 80 (0/3) : От прежди с различни цветове
 • - - 5407540000 80: Печатани
 • - 5407610000 10: Други тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% нишки от полиестер
 • - - 5407610000 80 (4/0) : Съдържащи тегловно 85% или повече нетекстурирани нишки от полиестер
 • - - 5407690000 80 (2/0) : Други
 • - 5407710000 10: Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече синтетични нишки
 • - - 5407710000 80 (2/0) : Неизбелени или избелени
 • - - 5407720000 80: Обагрени
 • - - 5407730000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5407740000 80: Печатани
 • - 5407810000 10: Други тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% синтетични нишки и смесени предимно или само с памук
 • - - 5407810000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5407820000 80: Обагрени
 • - - 5407830000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5407840000 80: Печатани
 • - 5407910000 10: Други тъкани
 • - - 5407910000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5407920000 80: Обагрени
 • - - 5407930000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5407940000 80: Печатани