Броячи за електричество / Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране.

Français 1 Nederlands 1

  • - - 9028301100 10: За променлив ток
  • - - - 9028301100 80: Еднофазен
  • - - - 9028301900 80: Многофазен
  • - - 9028309000 80: Други