Други / Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав), с изключение на азидите.

Deutsch 1 English 2 Polski 1

  • - - - 2842908020 80: Калиев пероксимоносулфат сулфат
  • - - - 2842908080 80: Други