От неблагородни метали, (включително лентите със зъбци от неблагородни метали).

Deutsch 1 Français 3

  • - - - 9607201010 80: Плъзгачи, ленти със зъбци, пин/кутии (стопери) и други части на ципове, от неблагородни метали, предназначени за използване при производството на ципове
  • - - - 9607201090 80: Други