Водка / Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки.

  • - - 2208601100 10: С алкохолно съдържание по обем 45,4% vol или по-малко, в съдове с вместимост
  • - - - 2208601100 80: Непревишаваща 2 l
  • - - - 2208601900 80: Превишаваща 2 l
  • - - 2208609100 10: С алкохолно съдържание по обем по-голямо от 45,4 % vol, в съдове с вместимост
  • - - - 2208609100 80: Непревишаваща 2 l
  • - - - 2208609900 80: Превишаваща 2 l