В херметически затворени опаковки.

Deutsch 1 Français 2

  • - - - - 1605531010 10: От видовете Mytilus spp. или Perna spp.
  • - - - - - 1605531010 80: Mytilus edulis, топлинно обработени, дори без черупки
  • - - - - - 1605531020 80: Приготвени или консервирани миди от вида Mytilus edulis, ястия, съдържащи миди от вида Mytilus edulis, включително ястия, готови за консумация
  • - - - - - 1605531090 80: Други
  • - - - - 1605531095 80: Други