Маслини / Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние.

  • - - 0711201000 80: Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло
  • - - 0711209000 80: Други