Карбамид, дори във воден разтвор.

  • - - 3102101000 80: Карбамид с тегловно съдържание на азот, превишаващо 45% спрямо сух безводен продукт
  • - - 3102109000 80: Друг