Поцинковани / Едноснопови и многоснопови въжета.

  • - - - - - - - 7312106591 80: С не повече от 18 отделни телени нишки, от нелегирана стомана, съдържаща тегловно 0,6 % или повече въглерод, с изключение на галванизираните (но без всякакво допълнително покритие) въжета, състоящи се от седем тела, в които диаметърът на централния тел е идентичен на диаметъра на който и да е от другите шест тела или е по-голям с по-малко от 3 % от диаметъра на който и да е от другите шест тела
  • - - - - - - - 7312106599 80: Други