Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук.

  • - - - 8527911100 10: С един или повече високоговорители, вградени в една и съща кутия
  • - - - - 8527911100 80: С касети и с аналогово-цифрова четяща система
  • - - - - 8527911900 80: Други
  • - - - 8527913500 10: Други
  • - - - - 8527913500 80: С четяща система чрез сноп лазерни лъчи
  • - - - - 8527919100 10: Други
  • - - - - - 8527919100 80: С касети и с аналогово-цифрова четяща система
  • - - - - - 8527919900 80 (2/0) : Други