Гарнитури за спирачки / Триещи се гарнитури (например плочи, рула, ленти, сегменти, дискове, шайби), немонтирани, за спирачки, за съединители или за всякакви триещи се части, на базата на азбест, други минерални вещества или целулоза, дори комбинирани с текстил или други материали.

  • - - - 6813810010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 6813810090 80: Други