Ролки / Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали.

Čeština 1 Deutsch 77 English 1 Español 9 Français 1 Italiano 1 Nederlands 1

  • - - 8302200010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8302200020 80: Ролки, със - външен диаметър 21 mm или повече, но не повече от 23 mm, - ширина с винт 19 mm или повече, но не повече от 23 mm, - пластмасов външен пръстен под формата на "U", - скрепителен винт, монтиран във вътрешния диаметър и предназначен за използване като вътрешен пръстен
  • - - 8302200090 80 (0/1) : Други