Ролки / Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали.

  • - - 8302200010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8302200020 80: Ролки, със -|външен диаметър 21|mm или повече, но не повече от 23|mm, -|ширина с винт 19|mm или повече, но не повече от 23|mm, -|пластмасов външен пръстен под формата на "U", -|скрепителен винт, монтиран във вътрешния диаметър и предназначен за използване като вътрешен пръстен
  • - - 8302200090 80 (0/1) : Други