Други / Части, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8525 до 8528.

Deutsch 20 Français 1

 • - - 8529901500 80: Органични светодиодни модули и органични светодиодни панели за апарати от подпозиции 8528 72 или 8528 73
 • - - 8529902000 10: Други
 • - - - 8529902000 80: Части за апаратите, посочени в подпозиции 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 42 00, 8528 52 10 и 8528 62 00
 • - - - 8529904100 10: Други
 • - - - - 8529904100 20: Мебели и корпуси (кутии)
 • - - - - - 8529904100 80: От дърво
 • - - - - - 8529904900 80: От други материали
 • - - - - 8529906500 80 (13/0) : Електронни сглобки
 • - - - - 8529909100 10: Други
 • - - - - - 8529909100 80: Светодиодни (LED) модули за подсвет, които са източници на светлина и са съставени от един или повече LED, и един или повече конектори, и са монтирани на печатна платка или друга подобна основа, и други пасивни компоненти, дори комбинирани с оптични компоненти или защитни диоди, и използвани за подсвет за течнокристални дисплеи (LCD)
 • - - - - - 8529909200 10: Други
 • - - - - - - 8529909200 80 (24/0) : За телевизионните камери от подпозиции 8525 80 11 и 8525 80 19 и апаратите от № 8527 и 8528
 • - - - - - - 8529909700 80 (3/0) : Други