Остъкляващи емайли и гланцове, ангоби и подобни препарати.

  • - - 3207201000 80: Ангоби
  • - - 3207209000 80: Други