Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20% или повече, но по-малко от 50% фруктоза, различни от инвертната захар.

  • - - 1702401000 80: Изоглюкоза
  • - - 1702409000 80: Други