Глюконова киселина, нейните соли и естери.

Deutsch 2

  • - - - 2918160010 80: Сух натриев глюконат с CUS (Customs Union and Statistics) номер 0023277-9 и с CAS (Chemical Abstracts Service) регистрационен номер 527-07-1
  • - - - 2918160020 80: Калциев диглюконат монохидрат (CAS RN 66905-23-5) за употреба в производството на калциев глюконат лактат (CAS RN 11116-97-5)
  • - - - 2918160090 80: Други