D-Глюцитол (сорбитол) / Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2905441100 10: Във воден разтвор
  • - - - - 2905441100 80: Съдържащ тегловно 2% или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитола
  • - - - - 2905441900 80: Друг
  • - - - 2905449100 10: Друг
  • - - - - 2905449100 80: Съдържащ тегловно 2% или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитола
  • - - - - 2905449900 80: Друг