Други / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - - - 2009898611 10: Сок от кайсии
  • - - - - - - - - - 2009898611 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - - - 2009898619 80: Други
  • - - - - - - - - 2009898621 10: Сок от сини (американски) боровинки
  • - - - - - - - - - 2009898621 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - - - 2009898629 80: Други
  • - - - - - - - - 2009898691 10: Други
  • - - - - - - - - - 2009898691 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - - - 2009898699 80: Други