Други / Аминосъединения с кислородни функционални групи.

Deutsch 8 English 19 Français 4 Slovenčina 4

 • - - - 2922190020 80: 2-(2-Метоксифенокси)етиламин хидрохлорид (CAS RN 64464-07-9)
 • - - - 2922190030 80: N,N,N',N'-Тетраметил-2,2'-оксибис(етиламин) (CAS RN 3033-62-3)
 • - - - 2922190035 80: 2-[2-(Диметиламино)етокси]етанол (CAS RN 1704-62-7)
 • - - - 2922190040 80: (R)-1-((4-Aмино-2-бромо-5-флуорофенил)амино)-3-(бензилокси)пропан-2-ол 4-метилбензенсулфонат (CAS RN 1294504-64-5)
 • - - - 2922190050 80: 2-(2-Метоксифенокси)етиламин (CAS RN 1836-62-0)
 • - - - 2922190060 80: N,N,N'-Триметил-N'-(2-хидрокси-етил) 2,2'-оксибис(етиламин), (CAS RN 83016-70-0)
 • - - - 2922190065 80: Транс-4-аминоциклохексанол (CAS RN 27489-62-9)
 • - - - 2922190075 80: 2-Етоксиетиламин (CAS RN 110-76-9)
 • - - - 2922190080 80: N-[2-[2-(Диметиламино)етокси]етил]-N-метил-1,3-пропандиамин (CAS RN 189253-72-3)
 • - - - 2922190085 80: (1S,4R)-цис-4-амино-2-циклопентен-1-метанол-D-тартарат (CAS RN 229177-52-0)
 • - - - 2922190090 80 (0/4) : Други

Субстанцията - Metoprolol succinate (CAS…

Субстанцията - Metoprolol succinate (CAS № 98418-47-4) е самостоятелно представено органично съединение (бял кристален прах) с определен химичен състав (към групата на аминоалкохолите с кислородна функционална група, техните етери и естери; соли на тези продукти).

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (бяло, под формата на кристали), с определен химичен състав, от групата на аминоалкохолите с кислородна функционална група, техните етери и естери; солите на тези продукти.

Същият е субстанция за фармацевтичното производство. Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ