С бутален двигател, с работен обем, превишаващ 50 cm$3, но непревишаващ 250 cm$3.

Deutsch 1

  • - - 8711201000 80: Скутери
  • - - 8711209200 10: Други, с работен обем
  • - - - 8711209200 80: Превишаващ 50 cm$3, но непревишаващ 125 cm$3
  • - - - 8711209800 80: Превишаващ 125 сm$3, но непревишаващ 250 сm$3