С дебелина 3 mm или повече, но по-малка от 4,75 mm.

Deutsch 1

  • - - - 7208380010 80: Предназначени за повторно валцуване
  • - - - 7208380090 80: Други