С дебелина 0,021 mm или повече, но непревишаваща 0,2 mm.

Deutsch 4 Magyar 1 Nederlands 3 Polski 5

  • - - - - 7607199010 80: Лист под формата на рулон, състоящ се от ламинат от литий и манган, свързани към алуминий със: - широчина 595 mm или повече, но ненадвишаваща 605 mm и - диаметър 690 mm или повече, но ненадвишаващ 710 mm, за използване в производството на катоди за литиевойонни акумулаторни батерии
  • - - - - 7607199090 80 (0/1) : Други