С дебелина, по-малка от 3 mm.

  • - - - 7208390010 80: Предназначени за повторно валцуване
  • - - - 7208390090 80: Други