С дебелина, непревишаваща 1 mm.

Deutsch 8 Français 2 Nederlands 1 Polski 1

  • - - - - 3920431010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3920431092 10: Други
  • - - - - - 3920431092 80: Лист от поли(винилхлорид), устойчив на ултравиолетови лъчи, без всякакви отвори, дори микроскопични, с дебелина 60 μm или повече, но непревишаваща 80 μm, съдържащ 30 или повече, но не повече от 40 части пластификатор на 100 части поли(винилхлорид)
  • - - - - - 3920431094 80: Фолио с огледален блясък 70 или повече измерен при ъгъл 60 ° с използване на глосометър (определено по метод ISO 2813:2000), съставено от един или два слоя поли(винилхлорид), покрит от двете страни със слой от пластмаса, с дебелина 0,26 mm или повече, но непревишаващ 1,0 mm, покрит от бляскавата повърхност с предпазно фолио от полиетилен, на роли с широчина 1 000 mm или повече, но не превишаваща 1 450 mm, предназначено за производство на стоки от позиция 9403
  • - - - - - 3920431095 80: Отразяващ ламиниран лист, съставен от фолио от поли(винилхлорид) и фолио от друга пластмаса, изцяло релефно щапован с правилни пирамидални фигури, покрит от едната страна с отделящ се лист
  • - - - - - 3920431099 80: Други