o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните производни; соли на тези продукти.

  • - - - 2921511100 10: o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните халогено-, сулфо-, нитро-, нитрозопроизводни; соли на тези продукти
  • - - - - 2921511100 80: m-Фенилендиамин с чистота 99% или повече и съдържащ:- тегловно 1% или по-малко вода,- 200 mg/kg или по-малко о-фенилендиамин и- 450 mg/kg или по-малко р-фенилендиамин
  • - - - - 2921511900 80 (8/0) : Други
  • - - - 2921519000 80: Други